Cruinne-tìre taobh a-staigh

Gu math tric bidh sùil mhòr aig ar taobh a-staigh ag innse dhuinn dè a th 'ann agus na tha sinn a' giùlan le ar beatha airson cinnidh.