Exopolitika

Bu chòir gum biodh ùidh againn chan ann a-mhàin anns na tha a 'tachairt le ar nàbaidhean ach cuideachd dè tha a' tachairt thar ar cinn.